Välkommen till Dalens Mur och Puts AB

Mur & Putsentreprenör vid Fasadrenoveringar i Stockholm

Om Dalens

Dalens Mur och Puts AB grundades 1987 och är en väletablerad putsentreprenör med bas i Stockholm. Vi utför utvändiga och invändiga putsarbeten samt totalentreprenader av fasadrenoveringar, tilläggsisoleringar och nyputs med mera. Dalens uppdragsgivare är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggföretag och förvaltningsbolag. Läs mer här

Trygg Putsentreprenör

ROT-Priset

Projekt

Certifieringar