Putsentreprenör i Stockholm

Dalens Mur och Puts AB är en väletablerad murning & putsentreprenör med lång erfarenhet inom både utvändiga och invändiga putsarbeten och murarbeten, stora som små. Företaget grundades 1987 i Enskededalen och flyttade inom ett par år in till Tavastgatan på Södermalm, och finns numera i större lokaler i Länna Skogås. Dalens utförde till en början små underentreprenader inom puts och har med tiden utvecklats genom att åta sig större byggprojekt som totalentreprenör.

Fasadrenoveringar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggföretag, förvaltningsbolag och bostadsföretag.

Dalens Mur och Puts AB är medlemmar i branschorganisationerna

  • Byggföretagen – f.d. Sveriges Byggindustrier
  • BF – Stockholms Byggmästarförening
  • Mur och & Putsföretagen
    (f.d. SPEF – Svenska Putsentreprenörsföreningen)
  • FIBOR – Företag inom byggnadsvård och restaurering.

Dalens Mur och Puts AB är certifierade av

  • BKMA, ett lednings och produktcertifieringssystem till företag i Byggbranschen
  • Weber för Fasadrenoveringar.
Kvalitet

Företagets anställda har ID06, företaget har erforderliga försäkringar och  har högsta kreditvärdighet enligt UC.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa byggprojekt!

Dalens mur och puts AB är certifierade enligt BKMA

BKMA är ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

En certifiering och granskning enligt BKMA genomförs årligen av ett externt oberoende certifieringsorgan, DNV, som kontrollerar att företaget efterlever de krav som finns uppsatta.

En bärande del med certifieringen är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav. Att myndigheter, företag och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfylls.

Genom vår BKMA-certifiering arbetas det aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. Det finns regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. Certifieringen innebär också att företaget lämnar ifrån sig egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.