Putsprocessen

Före, under och efter-bilder på ett arbete med en Takfotslist

Bergsgatan 43-45 – brf Morellträdet.

1. Före

2. Takfotslist gatu fasad efter blästring

3. Under putsarbete

4. Efter

Putsrenovering av Trästomme

Pågående nedknackning av befintlig puts

Trästomme efter skrotning och rengöring

Trästomme efter skrotning och rengöring

Förhydningspapp, vassmatta

Första påslaget

Färdig puts, ytputs

Färdigmålning med Kalkfärg