Nyproduktion Isolersystem

Akutvårdsbyggnaden

Byggår: 2003
Adress: Karolinska sjukhuset
Beställare: NCC AB
Utfört arbete: Nyproduktion
Berörd yta: 2 900 m2

Mariehällsplaton

Byggår: 2003
Adress: Klintbacken 14
Beställare: NCC AB
Utfört arbete: Nyproduktion
Berörd yta: 2550 m2

Söderfjärdskolan Vaxholm

Byggår: 2005
Adress: Johannesbergsvägen 2
Beställare: NCC Construktion AB
Utfört arbete: Nyproduktion
Berörd yta: 205 m2

 Kv Nejlikan 2

Byggår: 2003
Adress: Surbrunnsgatan 52-54
Beställare: NCC AB
Utfört arbete: Nyproduktion på hus 54 gata och gård. Renovering och nyputs på hus 52 gata och gård
Berörd yta: 1 650 m2