ROT-Priset Kv Överkikaren

Stockholms Byggmästareförenings Rot-pris

Ett hus med anor från 1600-talet på Södermalmstorg i Stockholm har pietetsfullt restaurerats efter att ha stått förfallet i många år. För detta har byggnaden hedrats med Stockholms Byggmästareförenings Rot-pris.

1996 förvärvade Wallenstam fastigheten av Stadsholmen som ägde huset.

– Inför renoveringen fanns många idéer om vad som borde göras med huset. Här urskiljdes till exempel tre tidsskeden som varit extra framträdande i byggnadens historia. Såsom interiören från 1820-talet, fasaden från 1860-talet och trapphuset från 1890-talet, berättar arkitekt Anders Bergkrantz.

– Efter många turer bestämdes att vi skulle försöka rekonstruera det utseende fasaden hade under senare delen av 1800-talet. Några ritningar fanns inte från den tiden men med hjälp av äldre fotografier lånade från Stadsmuseet kunde vi få en bra bild av hur fasaden sett ut, fortsätter Anders Bergkrantz.

– Hela renoveringen har varit lite knepig, det var lite av ett pussel, säger platschef Lasse Olsson, NCC AB. Vi har bland annat rivit åtskolliga stålbalkar, som till exempel det specialbjälklag av sexton stycken fyrahundra och femhundra millimeter höga stålbalkar som i en solfjäder höll upp det avfasade hushörnet. Vi fick skrapa och demontera sentillkomna delar för att hitta det gamla som med hantverksskicklighet återupplivades.
– Allt detta krävde mycket täta byggmöten, fortsätter Lasse Olsson. Vi fick ändra mycket och improvisera mycket. Varje byggdel krävde sin särskilda lösning såsom installationer, nya fönster, nya trapphus och så vidare. Särskilt svårt var det också med logistiken. Arbetsplatsen var trång och trafiken tät.
– Vi löste det med att lossa mellan fyra och sex på morgonen.

– Det känns bra att ha varit med om och rustat upp detta hus som i ett tiotal år stod tomt och var ett ruffigt och vandaliserat tillhåll och som nu blivit ett vackert hus som förgyller Södermalmstorg. Det goda resultatet har blivit till genom att jag har haft förmånen att få arbeta ihop med starkt engagerade och hantverksskickliga medarbetare och underentreprenörer.

 

Ur branschtidningen Byggindustrin 33/2000